Fusells i femelles

Fusells i femelles


El Fusell de boles de precisió és un accionament que transforma un moviment de rotació en un moviment de translació i viceversa. Aquest conjunt està compost de tres elements, Fusell o cargol, la femella i les boles de rodament. El gir del Fusell provoca que les boles girin a través de les espirals del cargol provocant que la femella es desplaci a través d´aquest. Aquests sistemes s'utilitzen per moure elements amb una gran precisió i un alt rendiment.

Camps d'aplicació:

- Màquina-eina
- Màquines extrusores
- Màquines injectores
- Indústria de la fusta
- Indústria medicinal
- Indústria tèxtil
- Indústria del paper i impremtes
- Indústria alimentària i d'embalatge
- Automatització i posicionamento
- Elèctrica i electrònica
i altres ...

En TLA disposem d'una gran varietat de cargols de boles amb femelles, així com els accessoris per completar l'accionament. També podem oferir aquests productes en primeres marques com SKF, NSK, INA, THOMSON, etc...Taller de mecanitzat i reparació de clavegueres

En el nostre taller de muntatge i mecanitzat li podem oferir aquests accionaments adaptant-nos a les seves necessitats:
- Mecanitzat dels extrems segons plànol del client.
- Muntatge dels suports de rodament extrems del husillo.
- Precàrrega de femelles de fusells.
- Revisió, reparació i substitució de husillos de boles vells.